29. NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 18 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.
3. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.
4. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele o godz.17.30  gromadzimy się na nabożeństwie różańcowym i wieczornej Eucharystii. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę.
5. W środę o godz. 17.30  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
6. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, a także 72. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy na emigracji. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś Polacy poszukujących lepszego bytu za granicą nie zapominali o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.
7.   Zbliża się miesiąc listopad – w szczególny sposób pamiętamy o naszych zmarłych. Polecamy ich modlitwom kościoła zwanym wypominkami. Wypominki w naszej parafii można składać w zakrystii po mszy św. i kancelarii w godzinach urzędowania. Druki do pobrania na stoliku z prasą i przedsionku kościoła.
8. Na konto Fundacji Trzeciego Tysiąclecia św. Jana Pawła II  zebrano łącznie  1472zł. 70 gr i 1$ USA.
9. Dziś – 3 miesiąca – niedziela inwestycyjna dziękujemy za życzliwą pamięć tym bardziej, że trzeba nam wypłacać za prace przy budowie  organów. Na konto budowy organów ofiary złożyli: P. Czesław Kaczor z Os. Tobruku 2000 zł; anonimowy ofiarodawca 200 zł.  Bóg zapłać.
W tym tygodniu patronują nam:
  • 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia.
  • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież Polak, wielki nauczyciel wiary  i bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.