Klub Seniora

Przy parafii św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu realizowany jest program na rzecz aktywności społecznej osób starszych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Tematem projektu jest rozwijanie i poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej oraz doskonalenia umiejętności gospodarowania wolnym czasem członków Klubu Seniora, w tym podopiecznych Stacji Opieki Caritas im. Jana Pawła II w Nowym Targu poprzez organizowanie spotkań między pokoleniowych.

W ramach projektu zorganizowano:

  • zajęcia z Nordic Walking (7 września 2015),
  • wycieczkę do Tokarni (12 września 2015),
  • zajęcia z Zumby (16 września 2015),
  • wycieczkę na Wawel (grudzień 2015).

Rok 2015