Kapłani

Proboszcz – ks. Henryk Paśko

  • budowniczy od 1997 r.
  • proboszcz od 2002 r.

Wikariusz – Ks. Tomasz Nowak

  • od 2020 r.

Rezydent – ks. kanonik Zbigniew Książkiewicz

  • od 2015 r.

Byli u nas…

  • Ks. Zbigniew Pluta (wikariusz) – 2014 – 2020
  • Ks. kanonik Franciszek Truty (rezydent) – 2005 – ✝ 2017
  • Ks. Władysław Zapotoczny (wikariusz) – 2008 – 2014
  • Ks. Józef Łatanik (wikariusz) – 2004 – 2008
  • Ks. Zbigniew Fidelus (wikariusz) – 2002 – 2004
  • Ks. Mariusz Wojdan (diakon) – 2001 – 2002