Historia parafii

1997

 • 24.07.1997 r.
  • zebrała się Rada Parafialna parafii NSPJ i decyzja o budowie nowego kościoła.
 • wrzesień 1997 r.
  • otwarte zostało konto budowy kościoła.
 • 31 października 1997 r.
  • w obecności J. E. Ks. Biskupa Kazimierza Nycza – Wikariusza generalnego w Kurii Metropolitalnej w Krakowie została zawarta specjalna umowa.
  • Ustalono, że nowa parafia obejmować będzie: Oś. Bór – bloki, Oś Bór – domki jednorodzinne, Oś. Na Skarpie, Oś. Tetmajera, Oś. Bohaterów Tobruku, ulice: Nadmłynówka, Kasprowicza, Pod Brzegiem, Ludźmierska, Sybiraków, Składowa, Ceramiczna, WOP-u, Kolejowa od nr-90, Królowej Jadwigi od nr 84, Mickiewicza od nr 39., oraz kilka domów ul. Podtatrzańskiej – do tartaku.
 • 01.12.1997 r.
  • otrzymaliśmy decyzję zatwierdzającą projekt budowlany tymczasowego baraku, oraz na tymczasowe ogrodzenie terenów przeznaczonych pod budowę przyszłego kościoła.

1998

 • 09.03.1998 r.
  • Powołanie i pierwsze oficjalne spotkanie Rady Budowy Kościoła – podział na zespoły
 • 08.06.1998 r.
  • Uroczystość poświęcenia placu budowy i krzyża, której przewodniczył J. E. Ks. Kardynał Franciszek Macharski.
 • 04.07.1998 r.
  • wytyczenie terenu pod budynek plebani.
 • 04.08.1998 r.
  • Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę plebani sygn. NAB – 73513/57- NT/98 – wydane przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 24.07.1998 r.
 • 06.08.1998 r.
  • Rozpoczęcie wykopów pod plebanię.
 • 13.08.1998 r.
  • przygotowanie i zalewanie pierwszych „ławic” pod plebanię.
 • 19.08.1998 r.
  • Przygotowanie szalunków pod ściany piwnic plebani.
 • 04.09.1998 r.
  • rozpoczęcie murowania ścian parteru plebani.
 • 07.09.1998 r.
  • zalewanie pierwszej płyty plebani
 • 13.11.1998 r.
  • dach tymczasowo okryty i zabezpieczony na zimę
 • 29.11.1998 r.
  • Pierwsze Roraty w naszej kaplicy w piwnicach plebani.
 • 24.12.1998 r.
  • pierwsza Pasterka w naszej parafii w piwnicach plebani.

1999

 • 26.01.1999 r.
  • otrzymaliśmy zezwolenie na stałe przechowywanie Najśw. Sakramentu w naszej kaplicy
 • 15.06.1999 r.
  • Spotkanie z Ojcem Świętym i poświęcenie kamienia węgielnego pod nasz kościół.

2000

 • 07.06.2000 r.
  • sygn. BA 73511/38 NT/2000. – .Pozwolenie władz miasta na budowę kościoła wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • 08.06.2000 r.
  • Odpust parafialny i odkopanie przez Ks. Biskupa Kazimierza Nycza pierwszej łopaty ziemi pod budowę kościoła.
 • 13.06.2000 r.
  • Archidiecezjalna Komisja ds. Konserwacji Zabytków Kościelnych, Architektury i Sztuki Sakralnej zatwierdziła ostateczną koncepcję naszego kościoła.
 • 21.06.2000 r.
  • rozpoczęliśmy wykopy pod kościół.
 • 30.06.2000 r.
  • Zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych pod prezbiterium i innych części kościoła.
 • 18.08.2000 r.
  • zamieszkanie Księdza w nowej, niewykończonej plebani.
 • 16.09.2000 r.
  • Betonowanie płyty podłogowej naszego kościoła.
 • 25.09.2000 r.
  • Zakończenie stanu piwnic.
 • 19.11.2000 r.
  • Wykonano przyłącz wody do kościoła.
  • Do dnia 30.12.2000 r. wykonano przyłącz instalacji gazowej do plebani – kaplicy.
  • Dokonano nadbudowy budynku gospodarczego.

2001

 • 19.04.2001 r.
  • Położenie pierwszej cegły w mur kościoła – rozpoczęło się murowanie ścian.
 • 15.05.2001 r.
  • mury zakrystii już wykonane do pierwszej płyty, szalowanie płyty nad zakrystią. Zalewanie betonem płyt nad zakrystią, klatki schodowej a także nad wejściem głównym do kościoła.
 • Lipiec 2001
  • zalewanie betonem płyty chóru i płyt podtrzymujących dach dookoła kościoła.
 • 10.07.2001 r.
  • Przygotowanie szalunków i zalewanie betonem drugiej płyty nad zakrystią.
 • 10.09.2001 r.
  • Zakończenie prac szalunkowych filarów i żeber dachu, rozpoczęliśmy zalewanie ich betonem, Nad częścią zakrystyjną kościoła przygotowanie do zadaszenia.
 • 08.10.2001 r.
  • Wykonywanie dachu nad zakrystią.
 • 14.11.2001
  • Zalewanie betonem słupów wieży kościoła.

2002

  Luty 2002 r.

  • Dekretem z dnia 02.02.2002 r. J. E. Ks. Kardynał Franciszek Macharski wyniósł naszą wspólnotę do godności parafii, wyznaczając Ks. Henryka Paśko jako jej pierwszego proboszcza.
 • Od 04.03.2002 r.
  • rozpoczęliśmy szalowanie stropu kościoła
 • 25 maja 2002 r.
  • Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i Aktu Erekcyjnego w mury naszego kościoła. Przewodniczył jej J. E. Ks. Kardynał Franciszek Macharski.
  • Do końca maja została już wykonana połowa płyty stropowej.
 • 21.06.2002 r.
  • Krokwienie dachu
 • 08.07.2002 r.
  • Rozpoczynamy deskowanie dachu kościoła pod blachę.
 • 21.08.2002 r.
  • Ostatnie prace betoniarskie przy budowie wieży
 • 03.09.2002 r.
  • wykonanie tunelu łączącego plebanię z kościołem
 • 22.09.2002 r.
  • Mamy już zakupioną blachę miedzianą i osprzęt na cały dach kościoła.
 • 30.10.2002 r
  • Iglica wieży i podstawa krzyża odeskowane i okryte blachą miedzianą.
 • 05.11.2002 r.
  • przywóz 4 dzwonów do naszego kościoła.
 • 06.11.2002 r.
  • Wciąganie dzwonów na wieżę.
 • 30 11. – 6.12.2002r.
  • Pierwsze Misje parafialne.
 • 6.12.2002 r.
  • Uroczystość podniesienia krzyża misyjnego na wieżę kościoła.
 • 25.12.2002 r.
  • Poświęcenie naszych nowych dzwonów przez J.E Ks. Bpa Jana Szkodonia.
  • W pomieszczeniach nad zakrystią urządzono pracownię, gdzie P. Artysta przygotowuje projekty i elementy wystroju kościoła.

2003

 • Od 19 lutego 2003 r.
  • Na budowie trwają intensywne prace przy instalacjach elektrycznych i ciepłowniczych, sanitarnych.
 • Kwiecień 2003 r.
  • dekarze rozpoczęli pokrywanie dachu kościoła blachą
 • 25.05.2003 r
  • Rozpoczęliśmy malowanie zewnętrznej górnej części murów kościoła.
 • 08.06.2003 r.
  • W kościele wytynkowany już jest cały strop oraz ściany prezbiterium.
 • 15.07. 2003 r.
  • Zakończyła się praca przy głównej płaszczyźnie dachu
 • 13.08.2003 r.
  • parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa przekazała nam aktem notarialnym działkę na której budujemy kościół.
 • 19.10.2003r.
  • białkowanie wnętrza kościoła, na zewnątrz dalsze pokrywanie blachą dachu kościoła.
 • 23.11.2003 r.
  • wykańczanie pomieszczeń w kościele dolnym, wylewki i balkoniki chóru w kościele górnym, instalacje podwójnego ogrzewania kościoła, sanitarne, elektryczne. Figury: Św. Jadwigi Królowej, aniołów przygotowane do polichromii.
 • Od grudnia 2003 r.
  • przy naszej parafii uruchomiona została świetlica dla 30 dzieci z biedniejszych rodzin.

2004

 • 7 lutego 2004 r.
  • rozpoczęła działalność nasza kuźnia parafialna, wykonywanie we własnym zakresie metalowych barierek schodów, tarasu i balkonu przy plebani, elementów balkoników chóru, krat okiennych,
 • 13 lutego 2004 r.
  • W dolnym kościele ukończono prace przy instalacjach wodno kanalizacyjnych., elektrycznych. Białkowanie pomieszczeń.
 • 27 lutego 2004 r.
  • Układanie płytek na klatce schodowej zakrystii kościoła, schodach na wieżę.
 • 22 marca 2004 r.
  • wykonana metalowa konstrukcja nastawy ołtarza głównego wraz z podium pod tabernakulum i krzyżem nad ołtarzem.
 • Czerwiec 2004 r.
  • Wykonana została piwnica, w której mieścić się będzie kotłownia oraz pomieszczenie na zaplecze techniczne dla kościoła i plebani.
  • Wykopano studnię głębinową by uniezależnić się od awarii wody miejskiej.
  • Rozpoczęcie montowania drewnianych elementów ołtarza głównego.
 • Lipiec 2004 r.
  • W nowej kotłowni i pomieszczeniach technicznych wykonano już sieć elektryczną, Wykonany został otwór zsypu i świetlik do składu opału i kotłowni.
  • Rozpoczęło się okładanie kamieniem murów plebani.
 • Sierpień 2004 r.
  • dolne mury plebani obłożone kamieniem, rozpoczęto okładanie murów kościoła.
 • Wrzesień 2004 r.
  • W naszej nowej kotłowni wykonane zostały prace instalacyjne: centralnego ogrzewania i wodociągowe.
  • Blacharze ukończyli pokrywanie dachu, zamontowali rynny.
 • Październik 2004 r.
  • Zakończono okładanie kamieniem murów kościoła, zamontowano już drzwi wejść bocznych do dolnego kościoła oraz drzwi wejściowe do kościoła górnego od zakrystii.
  • Na zewnątrz kościoła rozpoczęto wykonywanie chodnika.
 • 26.10.2004 r.
  • Sala teatralna, sala świetlicy, kafejki internetowej, biblioteki są całkowicie wykończone i urządzone.
 • 07 listopada 2004 r.
  • Wizytacja kanoniczna w parafii – Wizytatorem J.E. Ks. Bp. Jan Zając. Poświęcenie i oddanie do użytku sali teatralnej, sali świetlicy i biblioteki w dolnym kościele.
 • Grudzień 2004 r.
  • zakończenie prac przy budowie chodnika wokół kościoła.

2005

 • Luty 2005 r.
  • Z uwagi na przeciągająca się zimę na zewnątrz kościoła, na placu budowy niewiele można zrobić, ale nadal trwają prace wewnątrz. Wykonywane są barierki schodów wewnątrz kościoła, montowanie barierek schodów na zewnątrz kościoła oraz przygotowywanie metalowych elementów ogrodzenia placu kościelnego.
 • Kwiecień 2005 r.
  • Dekarze zakończyli pokrywanie daszków nad wejściami do dolnego kościoła i nad wejściem do kaplicy.
  • Wykonane zostały poręcze przy schodach prowadzących do kościoła, zamontowane kraty w oknach dolnego kościoła jak i plebani.
 • Maj 2005 r.
  • Rozpoczęto układanie posadzki w kościele.