Wszystkie wpisy, których autorem jest mklocek

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 22 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek, będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto więc zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi.
2. Po sumie przed Najświętszym Sakramentem  odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Po mszy św.  o godz. 7.30 zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Od przyszłej niedzieli P. Organista zaniesie je do Waszych domów. Pamiętajcie, o wdzięczności za jego posługę.  Na mszy św.  o godz. 9.00 kolejne dzieci i młodzież w naszej parafii  zostaną  uroczyście włączone do wspólnoty Cudownego Medalu. Dziękujemy Siostrze Iwonie i dzieciom za stałe przybliżanie nam tajemnicy Cudownego Medalika.
3. Dziś także o godz.18.00 odpust Kolejarzy Podhala – modlimy się przez przyczynę św. Katarzyny Aleksandryjskiej o błogosławieństwo Boże w ich ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.
4. W środę święto św. Katarzyny Aleksandryjskiej Patronki Miasta Nowy Targ. W tym dniu imieniny obchodzi S. Katarzyna z naszego klasztoru Sióstr Szarytek. Czcigodnej solenizantce życzymy Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia, opieki Matki Bożej i świętej Patronki. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30 W piątek wspomnienie Matki Bożej od cudownego Medalika, w sobotę wspomnienie św. Katarzyny Laboure.
5. Zachęcam  do adoracji Najświętszego Sakramentu – w sobotę od godz. 17.00.  Msza św. o godz. 18.00.
6. Od przyszłej niedzieli msze św. roratnie sprawować będziemy codziennie o godz. 6.00 rano.
7. Ks. proboszcz serdecznie dziękuje za modlitwę, pomoc i wszelką życzliwość podczas  choroby.
8. Serdecznie dziękujemy Panu Józefowi Sarniakowi za dar szafy organowej.
9. We wtorek 24. 11 o godzinie 18.00 Msza święta i spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z klasy VIII.
10. Zachęcam do czytania prasy katolickiej, jest kolejny miesięcznik „Staś” dla dzieci – można a nawet trzeba zaprenumerować.
W tym tygodniu patronują nam:
 • 24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.

33. NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 15 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, jak np. Caritas, aby pomagać innym.
2. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. W sobotę wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała 3 lata, rodzice, Święty Joachim i Święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu Świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzone jest specjalne święto.
4. Przez cały listopad codziennie podczas modlitwy różańcowej o godz. 17.30  polecamy naszych bliskich zmarłych. Wypominki można składać w zakrystii. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy wszystkich parafian.
5.  Dziś trzecia niedziela miesiąca w naszej wspólnocie inwestycyjna. Serdecznie dziękuję za ofiarność.
6. Na konto budowy organów anonimowy ofiarodawca 100 zł. Bóg zapłać.
7. Za tydzień będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Podczas wszystkich Mszy Świętych odnowimy akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc.   O godz. 18.00 msza św. odpustowa Kolejarzy  węzła kolejowego: Stacji Zakopane, Nowy Targ  – zapraszamy wszystkich kolejarzy, także emerytów i rencistów.
8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej zwłaszcza „Naszego Dziennika” i słuchania Radia Maryja a także do oglądania telewizji „Trwam”. Jest do nabycia między innymi: Niedziela, „Przewodnik Katolicki” a dla dzieci – „Staś” zachęcam do prenumeraty.
W tym tygodniu patronują nam:
 • 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; była żoną Ludwika IV, landgrafa Turyngii, po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki Świętego Franciszka.
 • 18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.
 • 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem.

List Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego w związku z nową falą pandemii COVID 19

Ukochani Archidiecezjanie!

            W większości parafii niedziela poprzedzająca uroczystość Wszystkich Świętych jest obchodzona jako rocznica poświęcenia własnego kościoła. Nie znając dokładnie daty tego wydarzenia, pragniemy w ten sposób dziękować Panu Bogu za ten szczególny dzień w historii parafii, w którym jej świątynia została w sposób uroczysty poświęcona Jemu samemu – na Jego cześć i chwałę, a także dla dobra duchowego wszystkich aktualnie żyjących i przyszłych pokoleń parafian.

            W liturgii rocznicy poświęcenia własnego kościoła czytany jest najpierw fragment Księgi Ezechiela, w którym Bóg w odniesieniu do świątyni jerozolimskiej mówi: „To jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów” (Ez 43, 7a). Wierzymy, że w nieskończenie głębszej mierze to stwierdzenie odnosi się do każdego kościoła katolickiego, gdzie w tabernakulum – w eucharystycznym znaku Chleba – jest prawdziwie i substancjalnie obecny Boży Syn, Jezus Chrystus. Osobiste spotkanie z Nim, zwłaszcza podczas niedzielnej Mszy świętej, sprawia również, że doświadczamy szczególnej obecności i wzrastania Kościoła w sensie duchowym jako tej wspólnoty ludzi wierzących, której – jak pisał św. Paweł Apostoł w Liście do Efezjan – „kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”, a fundamentem Apostołowie i prorocy (por. Ef 2, 20b). Dzięki temu od chwili Chrztu świętego wierni chrześcijanie mogą cieszyć się godnością współobywateli świętych i domowników Boga (por. Ef 2, 19b). Co więcej, poprzez słuchanie Słowa Bożego i udział w świętych sakramentach każdy chrześcijanin buduje osobistą świętość, sam stając się nowym kamieniem w tej duchowej świątyni i stanowiąc „mieszkanie Boga przez Ducha” (por. Ef 2, 21-22).

            Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ponadto postać Zacheusza, bogatego zwierzchnika celników, który bardzo pragnął osobiście zobaczyć Pana Jezusa przychodzącego do Jerycha, jego rodzinnego miasta. Ponieważ jednak był niskiego wzrostu, wszedł na rosnącą obok drogi sykomorę. Chrystus dostrzegł go, kazał mu zejść na ziemię i przygotować dom, by móc się z nim spotkać. To sprawiło, że przepełniony radością Zacheusz zawołał: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19, 8b). Także w odniesieniu do naszego życia szczere pragnienie spotkania z Jezusem przynosi prawdziwie cudowne owoce: z jednej strony nasze osobiste nawrócenie,
z drugiej natomiast wejście Chrystusa w przestrzeń naszego rodzinnego domu, który dzięki temu staje się świątynią, Kościołem domowym, gdzie nasza codzienność przeżywana jest w nieustannej obecności Boga.

Drodzy Archidiecezjanie!

            Rozważając wspólnie z Wami przypadające na dzisiejszą niedzielę czytania mszalne, mam świadomość tego, że wielu z Was odczuwa w swych sercach smutek i ból, iż z powodu nowej fali pandemii COVID 19 nie może osobiście wziąć udziału we Mszy świętej w parafialnej świątyni i wraz z całą wspólnotą dziękować za to, że kiedyś została ona poświęcona Panu Bogu na Jego wyłączną własność. Co więcej, nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będą obowiązywać nałożone przez władze państwowe ograniczenia, które mają na celu zahamowanie rozwoju pandemii koronawirusa i ochronę każdego z nas przed niebezpieczną, powodowaną przez niego chorobą. Wiedzcie, Moi Drodzy, że także i ja przeżywam podobny do Waszego smutek, nie mogąc uczestniczyć w wielu zaplanowanych od dawna uroczystościach, podczas których doświadczałbym radości wspólnej z Wami modlitwy, a także osobistego spotkania.

            W tej sytuacji proszę Was o cierpliwe znoszenie niedogodności i przestrzeganie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego, do której wzywa nas Pan Jezus. Z całego serca zachęcam Was, aby postać Zacheusza, pragnącego spotkać się z Jezusem, stała się wzorem dla tych wszystkich, którzy z powodu pandemii i związanych z nią ograniczeń nie będą mogli wziąć udziału w niedzielnej Mszy świętej. Niech, przede wszystkim, nie zabraknie w Was pragnienia osobistego spotkania się z Panem Jezusem. Jeżeli niemożliwe będzie osobiste udanie się do kościoła, z wielką nabożnością bierzcie udział we Mszach świętych transmitowanych przez radio, telewizję lub internet, czytajcie Pismo Święte, odmawiajcie różaniec i inne modlitwy. Z żarliwością i ufnością zanoście je do Boga: za chorych przebywających w szpitalach i w domach, o łaskę możliwie szybkiego ustąpienia pandemii, o dobre zdrowie dla każdej i każdego z nas, o ofiarność i odwagę dla całej służby zdrowia, dla lekarzy i pielęgniarek, którzy ryzykują własnym zdrowiem, a niekiedy i życiem, byśmy mogli szczęśliwie przeżyć ten trudny czas. Nie zapominajcie również o Waszych kapłanach, którzy z oddaniem pracują dla Was i dla dobra Waszych wspólnot. Bądźcie solidarni i odpowiedzialni za innych, w sposób szczególny pamiętając o naszych seniorach, niosąc im konkretną pomoc i wsparcie. Zachęcam Was przy tym, abyście z ufnością oddawali się pod szczególną opiekę św. Jana Pawła II Wielkiego, którego watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 5 października br. ogłosiła Patronem Małopolski. Szukajcie również opieki u św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, którego Pan Bóg w ostatnich czasach zsyła nam jako naszego szczególnego opiekuna i obrońcę.

            Módlmy się z całą życzliwością i serdecznością za siebie nawzajem, a wszelkie trudności i cierpienia, niepokoje i bóle ofiarujmy w intencji Kościoła, który jest naszą Matką, oraz w intencji naszej Ojczyzny, którą dał nam Bóg jako dar, a równocześnie jako wielkie zadanie.

            Na ten szczególny czas, który jest także czasem zbawienia i w którym również doświadczamy czułej bliskości Boga, z serca Wam wszystkim, Drodzy Siostry i Bracia, błogosławię

X Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 20 października 2020 roku,
w uroczystość św. Jana Kantego,  głównego Patrona Archidiecezji Krakowskiej i miasta Krakowa

30. NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 25 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj w kościołach, które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.
2. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.
3. W środę  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.17.30 wraz z nabożeństwem różańcowym.
4. W najbliższą  niedzielę, uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności.
5. W poniedziałek, wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele msze św. w porządku niedzielnym.. Nie zapominajmy, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
Wypominki w naszej parafii można składać w zakrystii po mszy św. i kancelarii w godzinach urzędowania. Druki do pobrania na stoliku z prasą i przedsionku kościoła.
6. We wtorek 3 listopada na mszę św. wieczorną zapraszam wszystkich myśliwych to dzień ich święta wspomnienie św. Huberta –  patrona myśliwych i leśników.
7. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Codziennie w naszym kościele o godz.17.30  gromadzimy się na nabożeństwie różańcowym i wieczornej Eucharystii. Wszystkich parafian,  zapraszam na tę modlitwę.
8. Na konto budowy organów w naszej parafii ofiary złożyli: P. Joanna Nowak z os. Tetmajera 500 zł, P. Helena Sieja ze Skarpy 200 zł, anonimowy ofiarodawca 500 zł, 300zł i 200 zł. Składamy serdeczne Bóg zapłać.
9. Rozpoczynamy krucjatę jednej intencji jest to wysiłek by zjednoczyć Polskę i świat przy Niepokalanym Sercu Maryi. Szczegóły w folderze na stoliku z prasą i w przedsionku kościoła, gdzie jest przygotowana specjalna kaseta do której składamy swoją decyzję. Bardzo serdecznie proszę o zainteresowanie.
10. Zachęcam do czytania prasy katolickiej, jest kolejny miesięcznik „Staś” dla dzieci – można a nawet trzeba zaprenumerować. Jest też modlitewnik dla nauczycieli młodzieży i dzieci w cenie 9 zł.
W tym tygodniu patronuje nam:
 • 28 X – Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, obaj dotarli do Mezopotamii, a następnie do Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.

29. NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 18 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.
3. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.
4. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele o godz.17.30  gromadzimy się na nabożeństwie różańcowym i wieczornej Eucharystii. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę.
5. W środę o godz. 17.30  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
6. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, a także 72. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy na emigracji. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś Polacy poszukujących lepszego bytu za granicą nie zapominali o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.
7.   Zbliża się miesiąc listopad – w szczególny sposób pamiętamy o naszych zmarłych. Polecamy ich modlitwom kościoła zwanym wypominkami. Wypominki w naszej parafii można składać w zakrystii po mszy św. i kancelarii w godzinach urzędowania. Druki do pobrania na stoliku z prasą i przedsionku kościoła.
8. Na konto Fundacji Trzeciego Tysiąclecia św. Jana Pawła II  zebrano łącznie  1472zł. 70 gr i 1$ USA.
9. Dziś – 3 miesiąca – niedziela inwestycyjna dziękujemy za życzliwą pamięć tym bardziej, że trzeba nam wypłacać za prace przy budowie  organów. Na konto budowy organów ofiary złożyli: P. Czesław Kaczor z Os. Tobruku 2000 zł; anonimowy ofiarodawca 200 zł.  Bóg zapłać.
W tym tygodniu patronują nam:
 • 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia.
 • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież Polak, wielki nauczyciel wiary  i bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.

28. NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz w naszym kraju obchodzimy Dzień Papieski. Dziś, a także w piątek, 16 października – w dzień powołania Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze. O to będziemy prosić podczas nabożeństwa różańcowego, które wyjątkowo rozpocznie się o godz. 17.15. Modlitwę prowadzić będzie, wspólnota świetlicy „Renovaro”.
2. Dzisiaj swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Głównym celem fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka. Z tych środków fundowane są stypendia dla uzdolnionej, a pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży. Polecam tę zbiórkę życzliwości Parafian.
3. W środę, Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy nauczycieli i wychowawców naszą życzliwością, a przede gorącą modlitwą. Szczególnie będziemy ich polecać podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30.
4. W czwartek, wspomnienie Świętej Teresy od Jezusa, obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Dzień modlitwy  w intencji tych, którzy przeżywają niezwykle trudny czas.
5. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo o godz. 17.30.  wszystkich serdecznie zapraszam.
6. Przyszła niedziela – 3 miesiąca – niedziela inwestycyjna prosimy o życzliwą pamięć tym bardziej, że trzeba nam wypłacać za prace przy budowie  organów. Na konto budowy organów ofiary złożyli: P. Katarzyna Pustółka z Boru 1000 zł; P. Anna Knurowska z Nadmłynówki 300 zł; P. Józefa Konopka ze Skarpy 200 zł. Bóg zapłać.
7. Zachęcam do czytania prasy katolickiej, jest miesięcznik „Staś” dla dzieci – proszę o zainteresowanie i prenumeratę. Zachęcam też do nabycia „Ewangelii na każdy dzień” – mądre słowo na każdy dzień roku 2021. Rozprowadzane na zewnątrz kościoła.
8. Spotkania bierzmowanych: 13.10 godz. 18.00 klasa VII msza św. i katecheza. 14.10 godz. 18.00 środa klasa VIII msza św. i katecheza. Obecność obowiązkowa.
9Zbliża się miesiąc listopad – w szczególny sposób pamiętamy o naszych zmarłych. Polecamy ich modlitwom kościoła zwanym wypominkami. Wypominki w naszej parafii można składać w zakrystii po mszy św. i kancelarii w godzinach urzędowania. Druki do pobrania na stoliku z prasą i przedsionku kościoła.
W tym tygodniu patronują nam:
 • 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), kapucyn, który powołał do życia wiele bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich.
 • 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktor Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką.
 • 16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.
 • 17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła.

27. NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prosimy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej i nabożeństwie różańcowym o godz. 17.30. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o tę modlitwę w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae”  napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”. Po mszy św. o godz. 9.00 procesja Eucharystyczna do ołtarzy różańcowych wokół kościoła. Zachęcam do pozostania i modlitwy.
Serdecznie dziękuję za ofiary na kwiaty i dekoracje złożone w ostatnią niedzielę.  Dziękuję za obecność i piękne stroje – to wyraz naszej wiary.
2. Dziś  wspominamy  Świętego Franciszka z Asyżu (1182-1226), ojca wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyka, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła. To imię nosi również Ojciec Święty Franciszek, pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
3. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół nas obdarza. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.
4. W poniedziałek wspominamy Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata. My, Polacy, bądźmy przykładem naśladowania duchowości i pobożności Świętej Siostry Faustyny.
5. W środę, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy wraz z nabożeństwem różańcowym.
6. W piątek msza św. wieczorna w intencji Bractwa szkaplerza Świętego. Po mszy św. spotkanie w sali dolnego kościoła.
7. W przyszłą niedzielę, 11 października  kolejny Dzień Papieski. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II. Przed kościołem będzie do nabycia „Ewangelia na 2021″ słowo na każdy dzień. Bardzo polecam.
8. Na konto budowy organów ofiary złożyli; P. Katarzyna i Dariusz Gajak z Boru 600 zł;  rodzice dzieci I komunijnych 1000 zł; młodzieży bierzmowanej 450 zł; Bożena Dariusz Kiepas z Nadmłynówki 1000 zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
9. Zachęcam do zainteresowania się nowym czasopismem dla dzieci – miesięcznik „Staś” – proszę rodziców nauczycieli i wychowawców. Cena miesięcznika 8 zł.
10. Spotkanie rodziców dzieci mających przyjąć I komunię św. w tym roku szkolnym w czwartek po wieczornej mszy św. poświęcenie różańców dla tych dzieci w niedzielę 11.10. na mszy św. o godz. 9.00.
W tym tygodniu patronuje nam:
 • 5 X – św. Faustyna Kowalska (1905- 1938), znana na całym świecie polska zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka nazywana „sekretarką Bożego miłosierdzia”.

26. NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 27 września 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela w naszej parafialnej wspólnocie jest szczególnie uroczysta –  dzień pierwszej komunii św. – 25 – naszych małych parafian.  Nabożeństwo wraz z poświęceniem i rozdaniem obrazków  I – komunijnych oraz złożeniem przez dzieci przyrzeczenia abstynenckiego  od napojów alkoholowych, papierosów,  narkotyków i hazardu  o godz. 16.00.  Od jutra   z racji „białego tygodnia”   dzieci  będą przychodzić w tunikach na mszę św. wieczorną. „Biały tydzień” kończymy pielgrzymką do Ludźmierza sobotę gdzie odbędzie się msza św. w intencji dzieci i rodzin  o godz. 10.00.  Dziękuję rodzicom za pięknie przygotowaną świątynię.
2. We wtorek, święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. W piątek, wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając nam swoich aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. Anioły są przejawem obecności Boga w świecie. Dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach.
3. W środę podczas  mszy św. o godz. 18.00 J.E Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Spowiedź św. młodzieży mającej przystąpić do sakramentu bierzmowania i ich rodzin we wtorek od godz. 17.00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30. Mszy św. o godz. 19.00 nie będzie.
4. W najbliższy czwartek rozpoczyna się październik W naszej parafii zmiana czasu sprawowania mszy św. Wieczorna msza św. w niedziele i w dni powszednie sprawowana będzie o godz. 18.00. Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do  udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które będziemy odprawiali o godz. 17.30. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach.
5. W czwartek wspomnienie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus,  patronki misji katolickich. W modlitwach pamiętajmy o wielkiej rzeszy sióstr zakonnych, które całkowicie poświęciły się modlitwie, głoszeniu Chrystusowej Ewangelii w różnych zakątkach świata, wychowaniu młodego pokolenia i w pokorze służą pomocą najsłabszym, bezbronnym i zagubionym.
6. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź św. w czwartek i piątek od godz. 16.00 W pierwszą sobotę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki oddajemy nasze rodziny i całą wspólnotę parafialną podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Do chorych kapłan z P. Jezusem uda się w sobotę od godz. 8.00.
7. Na konto organów ofiary złożyli: Rodzina Trzópków 1500 zł; anonimowy ofiarodawca 100 zł. Ministranci do puszek zbierają datki na kwiaty do ołtarzy procesji różańcowej. Procesja w przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 9.00. Róże Różańcowe proszę o pomoc.
W tym tygodniu patronują nam:
 • 28 IX  – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina; jest patronem Czech.
 • 29 IX – Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, najwięksi wśród aniołów z powodu szczególnych zadań, jakie Pan Bóg im powierza.
 • 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński.
 • 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich.
 • 2 X – Święci Aniołowie Stróżowie, nasi niebiescy opiekunowie.

25. NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 września 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj w sposób szczególny modlimy się za środki społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Mogą być też źródłem ludzkich dramatów. Uczmy się roztropnie korzystać z tych środków. To w dzisiejszych czasach groźna rzeczywistość zwłaszcza dla młodego pokolenia.
2. Trwa rok szkolny i katechetyczny. Zachęcam aby dzieci i młodzież poza nauką znalazła też właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem. Jest wiele propozycji, choćby działające u nas wspólnota Dzieci Maryi, Wincentyńska Młodzież Maryjna schola, Liturgiczna Służba Ołtarza. Zapraszam wszystkich chętnych. Rodziców proszę o zachętę i   patronat na podjętymi zobowiązaniami swoich dzieci.
3. W poniedziałek, 21 września, święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim.
4. W środę wspomnienie Świętego Ojca Pio, który z najwyższą czcią pochylał się nad Eucharystią i nad wszystko kochał Matkę Najświętszą. Przed Mszą Świętą spotykamy się na  Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.30.
5. W sobotę w naszej wspólnocie sympozjum poświęcone mszy św. trydenckiej. Rozpoczyna się o godz. 9.40 wprowadzeniem do liturgii, następnie o godz. 10.00 msza św. sprawowana w rycie trydenckim. Po mszy św. wykłady i dyskusje panelowe. Szczegóły na plakatach i ulotkach. Serdecznie zapraszamy.
6. W przyszłą niedzielę, na mszy św. o godz. 11.00  I Komunia św. dzieci. Spowiedź św. dzieci i ich rodzin w sobotę od godz. 11.30.
7. Na konto budowy organów w naszej parafii ofiary złożyli: P. Jadwiga Ujwary z ul. Kasprowicza 1000 zł; P. Andrzej Pępek z os. Bór 1000 zł; P. Teresa Opyd ze Skarpy 200 zł
W tym tygodniu patronują nam:
 • 21 IX – św. Mateusz Apostoł i Ewangelista (†około 60), Pan Jezus dokonał w nim cudu nawrócenia, stał się Chrystusowym uczniem i autorem jednej z Ewangelii.
 • 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), kapłan, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej.